Osteopathie bedrijven

Gemiddeld genomen is een beroepsactieve inwoner van het land 11 dagen per jaar afwezig van het werk wegens gezondheidsproblemen. Bij mannen gaat het om gemiddeld 8 dagen, bij vrouwen gaat het om significant meer dagen: gemiddeld 15 dagen. Bij vrouwen ligt het gemiddeld aantal dagen afwezigheid hoger in de jongste leeftijdsgroepen (15 – 34 jaar), bij mannen is dit gemiddelde het hoogst in de leeftijdsgroep “55-64 jaar”.


Bronnen:
  • gezondheidsenquête 2013
  • White paper Absenteïsme in de privésector Securex-Zorginnovatie volgens cappuccinomodel Guus Schrijvers )

Wat kost een dag verzuim?

Dagloon per medewerker x 1,35 (werkgeverspremie) x 2 (indirecte loonkosten zoals vervanging en verlies van productiviteit) = totale kosten ziekte per werknemer per dag.

*Zowel de werkgeverspremie als de indirecte loonkosten zijn schattingen en kunnen per bedrijf en per medewerker variëren.

Voorbeeld verzuimskosten werknemers

Als een medewerker 2400 euro bruto per maand verdient, is zijn dagloon 120 euro. Vermenigvuldig dit bedrag met 1,35 (werkgeverspremie)en vermenigvuldig het bedrag vervolgens met 2 (indirecte kosten). In dit geval komt daar 324 euro uit. Een flink bedrag voor de werkgever als een medewerker zich één dag ziek meldt! ( BV; bedrijf 250 werknemers: € 891 000 )

Bron: Arbo&Milieu ( Unizo )

Werkverzuim & gezondheisbeleid van bedrijven

Bedrijven kampen vaak met een tekort aan werkkrachten door werkverzuim. Een goed gezondheidsbeleid is daarbij cruciaal.  Vele locomotorische klachten zoals nek- en rugklachten liggen frequent aan de basis. Het nut van preventief optreden zien we in de efficiënte & succesvolle osteopathische behandeling van werknemers.

In onze praktijk wordt er gewerkt met een aantal bedrijven. Indien uw bedrijf interesse heeft kunt u steeds contact opnemen voor een verkennend gesprek.