FAQ osteopathie, osteopathische behandelingen, osteopaat

Wat betekenen de letters 'DO'?

De letters 'DO' staan voor 'Diploma in de Osteopathie'. Oorspronkelijk komt deze titel uit de USA en betekende in eerste instantie "Diplomated Osteopath". Nadien werd het omgevormd tot 'Doctor in Osteopathy'. ln Europa bleef men bij de oorspronkelijke betekenis.

Is een osteopaat een kinesitherapeut of een arts?

Een osteopaat is een osteopaat. Het is wel zo dat de opleiding tot osteopaat in België in het verleden enkel mogelijk was in het kader van een beroepsbegeleidende opleiding. De toelatingsvoorwaarde bestond uit een medisch of paramedisch diploma van arts of kinesitherapeut.

Als professioneel osteopaat is het niet toegelaten om zijn beroep te cumuleren. Ook wensen de verschillende
beroepsgroepen duidelijke keuzes, die het voor u, de zorgconsument, éénduidig maken bij wie ze terechtkomen voor hun zorg.

Waarom de term 'zorgconsument'?

Af en toe komt het begrip zorgconsument op deze website voor i.p.v. patiëntDit is een zeer bewuste keuze, omdat we de nadruk willen leggen op het feit dat de patiënt niet enkel maar een voorwerp is voor zorg, zonder eigen wil en zonder eigen investeringen in zijn ziekteproces.

Dit is precies één van de principes binnen de osteopathie. We hebben daarom gekozen voor de dubbele benaming van patiëntzorgconsument. Dit heeft alles ook te maken met het feit dat deze zorgconsument steeds meer het heft in eigen handen neemt met betrekking tot zijn medische zorg.

   

Heb ik een medisch voorschrift nodig voor een osteopathische consultatie?

Uw osteopaat heeft geen nood aan een medisch voorschrift van uw huisarts of specialist. Toch kan het nuttig zijn om testresultaten van reeds uitgevoerde onderzoeken mee te brengen en voor te leggen aan uw osteopaat.

Wat is eerstelijnszorg?

Volgens het Vlaams decreet eerstelijnsgezondheidszorg van 20.04.2004 wordt eerstelijnszorg aangeboden door zorgverstrekkers in dat segment van de gezondheidszorg waarop gebruikers een beroep doen voor de eerste deskundige opvang, behandeling of meer continue begeleiding van de gezondheidsproblemen. Al dan niet na
verwijzing door een andere zorgaanbieder of door een organisatie, dienst of persoon met een meer gespecialiseerd zorgaanbod.

Is er tussenkomst van het ziekenfonds of een hospitalisatieverzekering?

Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de “verplichte ziekteverzekering” (RIZIV), wordt de terugbetaling ervan sinds 2000 door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun “bijkomende verzekering”. 

Enkel osteopaten die door de mutualiteiten erkend worden, komen voor deze terugbetaling in aanmerking. Hiertoe hebben wij van de mutualiteiten een erkenningsnummer (095 …) gekregen. Na elke consultatie krijgt u een uniform “attest osteopathie” dat u dan kan aanbieden aan uw ziekenfonds. Er wordt meestal een tussenkomst voorzien van 10 EUR per consultatie met een maximum van 5 à 10 consultaties per kalenderjaar. Het bedrag en het aantal tussenkomsten kan licht variëren afhankelijk van bij welk ziekenfonds men aangesloten is.

Sommige aanvullende verzekeringen (DKV, …) voorzien, in specifieke polissen, in een hogere terugbetaling van osteopathische zorg. Wij raden u aan om inlichtingen in te winnen bij uw verzekeraar. 


Zijn radiografiën of bijkomende onderzoeken nodig?

Osteopaat Bart Marks uit Waasmunster / Belsele zal u doorverwijzen naar een bevoegde arts indien hij dit wenselijk acht of als hij een onderliggende medische aandoening vermoedt. Bent u in het bezit van de resultaten van relevante onderzoeken? Dan is het aan te raden deze mee te brengen tijdens uw eerste consultatie.


Informatie m.b.t. osteopathie, behandelingen m.b.t. beweeglijkheid

Onze huisregels vindt u op deze pagina en als u meer algemene zaken wil weten over het osteopaten-beroep en/of osteopathische behandelingen, klik dan even door naar Links.

Hebt u nog vragen m.b.t. osteopathie en/of wenst u bijkomende informatie, neem dan zeker een kijkje in onze Frequently Asked Questions. Naar de FAQ Osteopathie

Contacteer osteopaat Bart Marks uit Belsele bij Sint-Niklaas

Je woont in Belsele, Sint-Niklaas of in regio Waasland en hebt het antwoord op een specifieke vraag toch niet gevonden? Bel osteopaat Bart en stel gerust uw vraag. Je kan ook contact opnemen via het contactformulier.