Artikels


Osteopaten ijveren met petitie tegen verplichte doorverwijzing
29/06 - Osteopathie zonder medisch voorschrift? BVAS zegt resoluut 'neen'
BRUSSEL 14/07 - De osteopaten vragen erkend te worden en hun beroep in de eerste lijn (dus zonder dat de patiënt doorverwezen moet worden) te kunnen uitoefenen. Om die vragen kracht bij te zetten, overhandigden ze donderdag een petitie met 50.000 handtekeningen aan medewerkers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).
De Block zou bereid zijn om de osteopathie te erkennen, maar niet als eerstelijnszorg. Dat betekent dat een patiënt zou moeten worden doorverwezen door een huisarts. Dat zien de osteopaten niet zitten. Zij zijn van mening dat als zij eerstelijnszorg zouden kunnen blijven bieden, dat de keuzevrijheid van de patiënt ten goede komt. Bovendien, zo zegt Frédéric Burnotte, vicevoorzitter van de nationale groepering van professionele osteopaten (GNRPO), "kost verplicht langsgaan bij een huisarts veel geld", en zou een verplichte doorverwijzing leiden tot bijkomende, en soms overbodige onderzoeken.
"In België werken alleen artsen in eerste lijn, samen met de tandartsen. De opleiding voor osteopaten duurt zes jaar, net als die voor artsen, en de studenten volgen lessen samen met de studenten geneeskunde", aldus nog Burnotte. Volgens de groepering bezoeken elk jaar 700.000 Belgen een osteopaat. De voldoening van de patiënten zou bij de osteopaten het grootst zijn van alle zorgverleners. Ze gaven samen met de petitie ook een studie af van Lieven Annemans, een gezondheidsexpert van de Universiteit Gent, over de effectiviteit van osteopathie.
Bron: Belga


A multicenter, randomized, controlled trial of osteopathic manipulative treatment on preterms

Cerritelli F, Pizzolorusso G, Renzetti C, Cozzolino V, D'Orazio M, Lupacchini M, Marinelli B, Accorsi A, Lucci C, Lancellotti J, Ballabio S, Castelli C, Molteni D, Besana R, Tubaldi L, Perri FP, Fusilli P, D'Incecco C, Barlafante G.

PLoS One. 2015 May 14;10(5):e0127370

Background

Despite some preliminary evidence, it is still largely unknown whether osteopathic manipulative treatment improves preterm clinical outcomes.

Materials and Methods

The present multi-center randomized single blind parallel group clinical trial enrolled newborns who met the criteria for gestational age between 29 and 37 weeks, without any congenital complication from 3 different public neonatal intensive care units. Preterm infants were randomly assigned to usual prenatal care (control group) or osteopathic manipulative treatment (study group). The primary outcome was the mean difference in length of hospital stay between groups.

Results

A total of 695 newborns were randomly assigned to either the study group (n= 352) or the control group (n=343). A statistical significant difference was observed between the two groups for the primary outcome (13.8 and 17.5 days for the study and control group respectively, p<0.001, effect size: 0.31). Multivariate analysis showed a reduction of the length of stay of 3.9 days (95% CI -5.5 to -2.3, p<0.001). Furthermore, there were significant reductions with treatment as compared to usual care in cost (difference between study and control group: 1,586.01€; 95% CI 1,087.18 to 6,277.28; p<0.001) but not in daily weight gain. There were no complications associated to the intervention.

Conclusions

Osteopathic treatment reduced significantly the number of days of hospitalization and is cost-effective on a large cohort of preterm infants.

http://www.comecollaboration.org/publication/a-multicenter-randomized-controlled-trial-of-osteopathic-manipulative-treatment-on-preterms
wo 24/06/2015 - 07:25 Update: wo 24/06/2015 - 13:01 Alexander Verstraete Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) moet dringend werk maken van een officiële erkenning van osteopaten. Dat zegt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle die zich al jaren over het dossier buigt. Eric Dobbelaere van de beroepsvereniging van osteopaten treedt haar bij. "Een erkenning is belangrijk voor de patiënten en om het kaf van het koren te scheiden."

Jaarlijks trekken tot 800.000 mensen in ons land naar de osteopaat, goed voor 1,6 miljoen raadplegingen. Veertig procent onder hen doet dat op aangeven van de huisarts. Toch is het beroep nog steeds niet officieel erkend. Nochtans keurde het parlement al in 1999 een wet goed die bepaalde dat de beroepen van homeopaten, acupuncturisten, chiropractors en osteopaten erkend moesten worden. Voor homeopaten is dat intussen gebeurd, voor osteopaten niet.

"Liberalen lagen dwars"

"In de vorige regering had toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) alles nochtans tot in de puntjes voorbereid na uitgebreid overleg met mensen uit het veld", vertelt Muylle (kleine foto) aan deredactie.be. "Het Koninklijk Besluit dat de erkenning regelde, werd echter gekelderd door de MR en Open VLD. Onder druk van bepaalde artsenverenigingen, universiteiten en ook de kinesisten, hielden de liberalen de erkenning tegen."

"Bij de regeringsonderhandelingen die tot de huidige regering hebben geleid, heb ik de erkenning van osteopaten opnieuw op tafel gelegd én in het regeerakkoord laten opnemen. Dat laatste was niet eens zo moeilijk: onder meer het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg oordeelt dat de gunstige effecten van osteopathie bij lage rugpijn en nekpijn wetenschappelijk bewezen zijn."

"Ruim een jaar later heeft minister De Block nog steeds geen werk gemaakt van de erkenning. Haar kabinet heeft al gesprekken met mensen in het veld gevoerd, maar die zijn zonder gevolg gebleven. De Block is van oordeel dat de erkenning geen prioriteit is. Ze heeft ongetwijfeld veel katten te geselen, maar tegelijk zegt ze steevast dat ze een minister is die haar beleid "evidence based" wil voeren. Wel: het bewijs dat osteopathie werkt, ís er. Bovendien staat de erkenning in het regeerakkoord."

"Niet met twee maten en gewichten werken"

Speelt het feit dat De Block zelf huisarts van opleiding is een rol in haar houding? "Als arts heeft ze ongetwijfeld een affiniteit met de materie. Ik vraag enkel dat de minister niet met twee maten en twee gewichten meet. Ze moet osteopaten de erkenning en de plaats in de gezondheidszorg geven die ze verdienen."

Ook Eric Dobbelaere van de beroepsvereniging van osteopaten vraagt om een erkenning. "Momenteel zijn in ons land zo’n 1.700 osteopaten aan de slag waarvan zo’n 900 zich bij ons hebben aangesloten. Vandaag doen we aan autoregulatie met controles binnen onze vereniging. Dat loopt goed, maar toch is een officiële erkenning nodig."

Reporters

"Een erkenning is in de eerste plaats in het belang van de patiënt. Door het beroep van osteopaten concreet te definiëren en aan voorwaarden te verbinden zoals bepaalde diploma’s en voldoende praktijkervaring, zijn patiënten zeker dat ze bij iemand terechtkomen die gekwalificeerd is. In die zin is een erkenning ook noodzakelijk om het kaf van het koren te scheiden. Let op: we vragen de erkenning van voltijdse osteopaten, niet voor andere therapeuten die osteopathie in de marge van hun hoofdberoep uitoefenen."

Terugbetaling in latere fase

De terugbetaling van consultaties bij een osteopaat zijn volgens Muylle noch Dobbelaere aan de orde. "De kritiek dat de terugbetaling van een bepaalde therapie onbetaalbaar is, wordt vaak misbruikt om die therapie niet te erkennen", zegt Muylle. "Daarom vragen we in eerste instantie louter dat het beroep officieel wordt erkend. De discussie over een eventuele terugbetaling is voor een latere fase."

Op het kabinet van minister De Block valt te horen dat op dit moment de wet-Colla tegen het licht wordt gehouden. Die wet dateert uit 1999 en legt de algemene voorwaarden vast voor de uitoefening van niet-conventionele praktijken.

De evaluatie van de wet moet duidelijkheid brengen over hoe het dossier verder wordt aangepakt, aldus de woordvoerster van minister De Block. Ze merkt nog op dat de minister ondertussen verschillende grote werven in gang heeft gestoken, bijvoorbeeld over de ziekenhuisfinanciering.New Research

Assessment in the final year clinical practicum of an Australian osteopathy program
International Journal of Osteopathic Medicine
Assessment of students is the cornerstone of health profession education programs. It is essential assessment methods are valid, reliable, fair, defensible and evidence-based. Assessment is a popular topic in health professions literature, although discussions specifically relating to assessment in osteopathic education are limited. This commentary provides an overview of the current assessment methods utilised to assess clinical competency and fitness-to-practice in the final year clinical practicum subjects in an Australian osteopathy program. This summary may be useful to other osteopathy programs in the development and implementation of assessments. Further, this commentary also introduces the concept of programmatic assessment and discusses its application in an osteopathy program ... ABSTRACT

Lymphatic pump treatment as an adjunct to antibiotics for pneumonia in a rat model
The Journal of the American Osteopathic Association
Lymphatic pump treatment (LPT) is a technique used by osteopathic physicians as an adjunct to antibiotics for patients with respiratory tract infections, and previous studies have demonstrated that LPT reduces bacterial load in the lungs of rats with pneumonia. Currently, it is unknown whether LPT affects drug effcacy … MORE

Risk of traumatic injury associated with chiropractic spinal manipulation in Medicare part B beneficiaries aged 66 to 99 years
Spine
In older adults with a neuromusculoskeletal complaint, to evaluate risk of injury to the head, neck, or trunk after an office visit for chiropractic spinal manipulation compared with office visit for evaluation by primary care physician. The risk of physical injury due to spinal manipulation has not been rigorously evaluated for older adults, a population particularly vulnerable to traumatic injury in general ...  ABSTRACT

A literature review of clinical tests for lumbar instability in low back pain: validity and applicability in clinical practice
Chiropractic and Manual Therapies
This literature review investigated the validity of the main clinical tests used for diagnosing lumbar instability in individuals with low back pain (LBP). Researchers from Italy searched studies on the accuracy and reliability of the Prone Instability Test (PIT), the Passive Lumbar Extension Test (PLE), the Aberrant Movements Pattern (AMP), the Posterior Shear Test (PST), the Active Straight Leg Raise Test and the Prone and Supine Bridge Tests … MORE

Clinical effectiveness of osteopathic treatment in chronic migraine: 3-Armed randomized controlled trial
Complementary Therapies in Medicine
Migraine is a serious public health concern of considerable consequences to both the migraineur and society. The overall migraine prevalence in Europe is approximately 10–15%. Although migraine is considered a benign disorder, the annual cost of migraine-related lost productivity is extensive.The objective of this study was to assess the effectiveness of OMT on chronic migraineurs using HIT-6 questionnaire, drug consumption, days of migraine, pain intensity and functional disability … MORE

Smudging of the motor cortex is related to the severity of low back pain
Spine
Here we aimed to determine whether motor cortical reorganisation in LBP can be identified using non-invasive surface electromyographic (EMG) recordings of back muscles at different lumbar levels, and whether cortical reorganisation is related to clinical features of LBP. Reorganisation of motor regions of the brain may contribute to altered motor control, pain and disability, in chronic LBP. However, data have been limited by the need for invasive recordings of back muscle myoelectric activity. The relationship between altered cortical organisation and clinical features of LBP remains unclear … ABSTRACT

WHO announcment on withheld clinical trials, and my commentary in PLoS Medicine
Bad Science
This week there was an amazing landmark announcement from the World Health Organisation: they have come out and said that everyone must share the results of their clinical trials, within 12 months of completion, including old trials (since those are the trials conducted on currently used treatments). This is great news, but it’s not enough. The WHO announcement was in PLoS Medicine, with a commentary from WHO staff explaining their reasoning (it’s very good) and a commentary from me, explaining why we need to audit missing data, and act on that audit data … ABSTRACT

The ancestral shape hypothesis: an evolutionary explanation for the occurence of intervertebral disc herniation in humans
BMC Evolutionary Biology
Recent studies suggest there is a relationship between intervertebral disc herniation and vertebral shape. The nature of this relationship is unclear, however. Humans are more commonly afflicted with spinal disease than are non-human primates and one suggested explanation for this is the stress placed on the spine by bipedalism. With this in mind, we carried out a study of human, chimpanzee, and orangutan vertebrae to examine the links between vertebral shape, locomotion, and Schmorl’s nodes, which are bony indicators of vertical intervertebral disc herniation. We tested the hypothesis that vertical disc herniation preferentially affects individuals with vertebrae that are towards the ancestral end of the range of shape variation within Homo sapiens and therefore are less well adapted for bipedalism … MORE